Vi har i mere end 30 år dagligt vurderet facader der skal renoveres og har derfor stor erfaring med hvad der har forårsaget diverse afskalninger, sprængninger og nedbrydninger. Derfor vi også kan give det bedste og mest hensigtsmæssige behandlingsforslag.

Sandblæsning af facader foregår med ovntørret kvartssand. Alt efter overflade som ønskes fjernet og underlaget, som kan være alt fra murersten, gasbeton, beton osv. vælger vi kornstørrelse på sandet, lufttrykket på kompressoren og dysestørrelsen.

Grundet hensyntagen til omgivelser, for at binde støvet og for at lave en mere skånsom afrensning på underlaget, er det altid en vådblæsning.

Desværre begiver alt for mange sig ud i denne proces uden tilstrækkelig viden. En forkert udførelse af sandblæsningen medfører ofte unødig beskadigelse af fugerne. Dette kan give en merudgift til fugning inden den videre bearbejdning af facaden.

Det vil være urealistisk af os og give en egentlig kvm. pris, da denne afhænger af murværkets beskaffenhed, omgivelserne og den anvendte blæsemetode.